Pro tisk

Otevřený dopis Radka Johna Radě seniorů ČR

Vážení představitelé Rady seniorů ČR,

v souvislosti s plánovanými akcemi, které připravujete, mi dovolte seznámit Vás s tím, že Věci veřejné budou nadále usilovat o změkčení důchodové reformy díky zavedení principu mezigenerační solidarity.
Zásluhou Věcí veřejných se ještě před rozpadem původní vládní koalice podařilo prosadit, že v rámci připravovaných úsporných opatření nedošlo ke zmrazení důchodů. Bohužel vláda opakovaně nedostála svému závazku o zavedení slíbeného principu mezigenerační solidarity v rámci důchodové reformy.

Mezigenerační solidarita umožňuje dětem, aby přispěly ze svého sociálního pojištění jedno procento na důchod svých rodičů, což měsíčně průměrně představuje částku kolem dvou set – dvou set padesáti korun. Tento příspěvek v rámci principu mezigenerační solidarity měl seniorům kompenzovat zvažovaný pokles valorizace jejich důchodů a zároveň rozložit přísun peněz do důchodového systému a tím posílit jeho stabilitu.

Současný vládní kabinet nedodržel svou garanci, přestože je přislíbena v Programovém prohlášení vlády, v dodatku Koaliční smlouvy a ve svém programu má tuto myšlenku rovněž TOP 09, která nejenže slibovala zavedení mezigenerační solidarity, ale dokonce veřejnosti slíbila možnost odpisu 2% pojistného. Právě kvůli nedodržení tohoto vládního závazku poslanecký klub VV nepodpořil navrhované snížení valorizace důchodů.

Vnímáme, že je nesmírně smutné, když senioři a představitelé prokazatelně sociálně ohrožených skupin společnosti musí své názory a potřeby prosazovat a hájit v ulicích, a formou protestů. S tímto faktem se nehodláme smířit, a proto chceme Radu seniorů ČR ujistit, že Věci veřejné budou nadále usilovat o zavedení principů mezigenerační solidarity. Již jsme učinili konkrétní kroky a připravujeme nový pozměňovací návrh k zákonu o důchodovém pojištění.

Za politickou stranu Věci veřejné deklaruji připravenost s Vaší organizací a Vašimi představiteli jednat a hledat konstruktivní možnosti, jak pomoci zlepšení pozici seniorů v České republice.

V úctě,

Radek John
Předseda strany